Techplast Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO 14001.